SEKRETARIS

NO

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN/

JADWAL WAKTU

DANA

KETERANGAN

TARGET

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

PEMANTAPAN DAN PENINGKATAN FUNGSI

a

Mengadakan pendataan kelompok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELEMBAGAAN

 

PKK s/d Tim Penggerak PKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Mengadakan Rapat  Rapat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rapat Konsultasi (Rakon)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APBD

 

 

 

 

2. Rapat Inti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APBD

 

 

 

 

3. Rapat Pleno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APBD

 

 

 

 

4. Rapat Koordinasi dengan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tim Penggerak PKK Kelurahan dan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kecamatan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APBD

 

 

 

 

5. Rapat Koordinasi dengan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua Pembina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Mengadakan koordinasi antar bidang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Penyusunan program kerja tahun 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Mengadakan pelantikan Ka. TP. PKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kecamatan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Pemilihan kader teladan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengadakan seleksi kader teladan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

penerima penghargaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

Pemberian penghargaan kepada TP. PKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat HKG PKK

 

 

 

dan kader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memberikan penghargaan berupa peniti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

Pemberian penghargaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat HKG PKK

 

 

 

Pemberian hadiah kepada pemenang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lomba - lomba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2

PENINGKATAN KOMUNIKASI INFORMASI

a

Penyebarluasan Gerakan PKK melalui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAN EDUKASI (KIE) TENTANG GERAKAN

 

media cetak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PKK

 

- Media Semarang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Koran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tabloid PKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APBD

 

 

 

- Baliho : Dalam rangka HKG PKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Sosialisasi Kegiatan PKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Penyebarluasan Gerakan PKK melalui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

media elektronik :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dialog di Radio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinas KOMINFO

 

 

 

- Dialog di TV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinas KOMINFO

 

 

 

- Pembuatan Spot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinas KOMINFO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

Membuat dokumentasi kegiatan PKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi Photo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

Sistem Informasi PKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem Informasi Data PKK Kota Semarang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinas KOMINFO

 

 

 

BuPin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinas KOMINFO

 

 

 

Website PKK Kota Semarang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinas KOMINFO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

Membuat kliping 10 Program Pokok PKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomba Kliping

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APBD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f

Peringatan HKG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APBD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g

Peringatan Hari Ibu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h

Lomba Cerdas Cermat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APBD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

3

SUPERVISI, PELAPORAN, EVALUASI DAN

a

Mengadakan Pembinaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONITORING (SPEM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Mengadakan evaluasi dan Lomba Tertib

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APBD

 

 

 

Administrasi 10 Program Pokok PKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

Verifikasi kegiatan 10 Prohgram Pokok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PKK Tingkat Provinsi Jateng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APBD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

Juri Lomba Kinerja Kecamatan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKJA I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

Penghayatan dan pengamalan Pancasila

a

Mengadakan santapan rohani bimbingan

TP PKK kota /kecamatan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APBD

 

 

 

 

mental

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Mendata ulang kelompok keagamaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

muslim, non muslim dan TPQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

Sosialisasi pola asuh anak dan remaja

TP PKK kecamatan dan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APBD

menyesuaikan

 

 

 

dlm keluarga dg penuh cinta kasih sayang

kelurahan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

raker

 

 

d

Sosialisasi beberan simulasi pola asuh anak

TP PKK kecamatan dan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APBD

 

 

 

 

 

kelurahan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

Pendataan korban kekerasan terhadap

TP PKK kecamatan dan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

perempuan dan anak di Kota Semarang

kelurahan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f

Lomba pola asuh anak dan remaja tingkat

Kelurahan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APBD

 

 

 

 

Kota Semarang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g

Sosialisasi pencegahan kekerasan untuk

siswa SMP / SMA / SMK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kerjasama dg

 

 

 

anak SD dan SMP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinas Pendidikn

 

 

h

Pemberian penghargaan utk Kader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APBD

 

 

 

 

Pendamping Keluarga terbaik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i

Temu Kader Pendamping Keluarga (KPK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APBD

 

 

 

j

Pendataan ulang kelompok Bina Keluarga

TP PKK kecamatan dan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remaja (BKR), Pusat Informasi dan

kelurahan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konseling Remaja (PIK Remaja)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

Lomba PIK Remaja kategori tumbuh

Kelompok PIK Remaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kerjasama dg

 

 

 

dan tegak

kelurahan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinas Dalduk KB

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

l

Festival Ajang Kreatif Produktif (AKP)

Kelompok PIK Remaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kerjasama dg

 

 

 

PIK Remaja

kelurahan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinas Dalduk KB

 

 

m

Orientasi program Genre (Generasi

Kelompok PIK Remaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kerjasama dg

 

 

 

Berencana)

kelurahan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinas Dalduk KB

 

 

n

Dialog interaktif Menjadi Remaja Hebat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APBD

 

 

 

o

Pembinaan kelompok Kadarkum

Kelompok kadarkum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kerjasama dg

 

 

 

 

kecamatan/ kelurahan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Hukum

 

 

p

Lomba kadarkum

Kelompok kadarkum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kecamatan/ kelurahan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q

Pemantauan ideologi & wawasan

TP PKK kecamatan &

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kerjasama dg

 

 

 

kebangsaan

kelurahan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebangpol

 

 

r

Peningkatan ketahanan bangsa bagi

TP PKK kecamatan &

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

masyarakat

kelurahan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

Pendidikan politik perempuan

TP PKK kecamatan &

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kelurahan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t

Sosialisasi dalam rangka meningkatkan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tertib administrasi kependudukan keluarga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Gotong royong

a

Meningkatkan kegiatan kerja bakti

warga masyarakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

warga masyarakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Bakti sosial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

Pendataan ulang kelompok Bina Keluarga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lansia (BKL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

Mengadakan pasar murah dalam rangka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APBD

kerjasama dg

 

 

 

TMMD dan menyambut lebaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kodim & …

 

 

POKJA II

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

PENDIDIKAN

a

Pertemuan rutin Pengurus FPP

wakil dari kecamatan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APBD

Dinas terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Temu Kader Pos PAUD

Kader/Tutor Pos Paud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APBD

Disdik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

Raker BKB dengan Kecamatan

Pengurus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat Kota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

Pembinaan TP.PKK Kec. Kel tentang

Pengurus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat Kota

 

 

 

PAUD Terintegrasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

Sosialisasi, Lomba, Pameran Buku

Raker kec dan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinas terkait

 

 

 

 

masyarakat umum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2

KETRAMPILAN

a

Kurusus Ketrampilan

Kel. Vokasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Ketrampilan Membuat Tas dari Limbah

Kader UP2K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APBD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

Pelatihan

Anak Putus Sekolah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dan calon wirausaha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

KOPERASI

a

Pemetaan UP2K PKK

Poksus/Poklak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APBD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Pembinaan Administrasi Koperasi Wanita

Kopwan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

Pembinaan Administrasi Pra Koperasi

Pra Kop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKJA III

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

PANGAN

Penyuluhan tentang :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Manfaat umbi-umbian pengganti beras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Keluarga sadar gizi dan gemar makan ikan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

Pembinaan kepada Kelompok Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri Rumah Tangga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

Optimalisasi lahan pekarangan dengan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sayur dan buah sistem perkotaan kampung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&n